Njoftime

  • Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit (ZSHDA), në kuadër të respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura në RSH ndërrmori organizimin e dy tryezave me përfaqësuesit e agjensive të Administrimit Kolektiv të të drejtave të autorit dhe

Pages