Konferenca Nderkombetare rajonale e SCAPR.

Ne Tirane, u zhvillua Konferenca Nderkombetare rajonale mbi te drejtat e artisteve interpretues/ekzekutues dhe zbatimin e te drejtave te tyre.

Kjo konference u organizua nga Agjencia e Administrimit Kolektiv te te Drejtave te Artisteve Interpretues/Ekzekutues Shqiptare, AKDIE ne bashkepunim me SCAPR/Konfederaten Nderkombetare te Organizatave te te Drejtave te Artisteve.

Ne kete konference moren pjese Z. Xavier BLANC, Sekretar i Pergjithshem i SCAPR dhe Drejtor i SPEDIDAM, Agjencise Franceze te Artisteve, Z. Pal TOMORI, Koordinator i Agjencive te reja ne SCAPR si dhe Drejtor i Agjencise Hungareze te Artisteve, EJI.
Pjesemarres ishin gjithashtu Drejtuesit e Agjencie te Kosoves, Kroacise, Maqedonise dhe Sllovenise.

Ky aktivitet u mbeshtet nga Projekti i Ndihmes Gjermane per Shqiperine, GIZ.