Organet Drejtuese

Organet drejtuese të Agjencisë AKDIE janë:

PRESIDENT NDERI

Z. Robert Ndrenika

Keshilli Ekzekutiv

Z. Jani Cekixhi PRESIDENT I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z.  Ndricim Xhepa ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Zj. Luiza Xhuvani ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z.  Aranit Hoxha ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z.  Gramoz Burba ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV

Keshilli i Auditit

Z.  Bujar Asqeriu
Z.  Naum Shundi
Zj. Suela Konjari

PËRFAQËSUES LIGJOR I AGJENCISË AKDIE ËSHTË

DREJTORI EKZEKUTIV

Z. Naim Aiaj.