Të Huaj

Lista e shoqërive të administrimit kolektiv të të drejtave të artistëve nëpër botë, artistët e të cilëve janë të përfaqësuar në Shqipëri nga AKDIE, për shkak të kontratave apo të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe përfaqësimit reciprok.

Numri i artistëve të huaj të përfaqësuar nga AKDIE për shkak të këtyre marrëveshjeve është rreth 300 000 mijë.

Për informacion më të detajuar mbi secilën prej shoqërive, klikoni në linkun e secilës prej tyre, më poshtë:

 

Alliance of Artists and Recording Companies USA (AARC)

Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists CANADA (ACTRA)

Bureau for the Protection of Performers´ Rights HUNGARY (EJI)

Recorded Artists Actors Performers Limited IRELAND (R.A.A.P)

Asteras Collective Rights Management  CYPRUS (ASTERAS)

Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori ITALY (NUOVOIMAIE)

Verwertungs-gesellschaft der Filmschaffenden (VdFS)

The Romanian Center for Performers’ Rights Management ROMANIA (CREDIDAM)

C.N.R. CYPRUS NEIGHBOURING RIGHTS MANAGEMENT LTD CYPRUS (C.N.R)

Société de gestion collective par l'Union des artistes CANADA (Artisti)

MEDIA IP RIGHTS LTD UNITED KINGDOM (Media IPR)

LIME BLUE Music collection and distribution of Neighbouring Rights UNITED KINGDOM (LIME Blue)

Association for the Collective Management of Greek Music Rights GREECE (APOLLON)

OffLimits Production Neighbouring Rights ITALY (OFFLIMITS)

Copyright Society of Performing Artists and Phonogram Producers FINLAND (GRAMEX)

Collective management organisation in protecting rights POLAND (STOART)

Collective management organization COLUMBIA (ACTORES S.C.G)

Phonographic Performance Limited UNITED KINGDOM (PPL)