Stafi Teknik

  • Zyra Juridike - Drejtohet nga Zyrë Avokatie e kontraktuar,
  • Zyra Për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Publikun dhe Institucionet Publike dhe Private,
  • Zyra e Rregjistrimit Repertorit Artistëve,
  • Zyra e Monitorimit Terren,
  • Zyra e Financës - Drejtohet nga Zyra e Ekspertit Kontabël kontraktuar,