Samiti per te Drejten e Autorit

AKDIE se bashku me Agjencite e tjera te Administrimit e Kolektiv dhe SUADA, ne bashkepunim me Ministrine e Kultures organizuan sot ne dt 12 dhjetor 2022 Samitin per te Drejten e Autorit, me pjesemarrjen e artisteve e titullareve te te drejtave, ashtu edhe te perdoruesve te te drejtave te autorit dhe te drejtave te tjera qe lidhen me te si dhe institucionet ligjzbatuese. AKDIE beri nje prezantim te punes dhe aktivitetit te saj, menyres se organizimit, marredhenies se saj me komunitetin e artisteve, me agjencite simotra homologe ne te gjithe boten si dhe kerkoi vemendjen e shtuar te institucioneve ligjzbatuese si AMA,ISHMT me qellim zbatimin e ligjit e cila do te passjelle rritjen e te ardhurave per artistet!