Lista e veprave 2023

Bashkëngjitur do të gjeni listën e veprave dhe artistëve të përdorur përgjatë vitit 2023.

VEMENDJE: Lutemi për cdo artist të interesuar të regjistrohet pranë AKDIE me qëllim përfitimin nga skemat e administrimit kolektiv, në përputhje me ligjin nr. 35 datë 31.03.2016.

Lista e veprave 2023