Organet Drejtuese

Organet drejtuese të Agjencisë AKDIE janë:

Z. Robert Ndrenika PRESIDENT NDERI
Keshilli Ekzekutiv i AKDIE
Z. Jani Cekixhi PRESIDENT I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z. Ndricim Xhepa ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
VAKANT ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV (Vendi eshte vakant deri ne mbledhjen e
radhes se Asamblese se Pergjithshme, per shkak te ndarjes nga jeta te anetarit Z. Rexhep Çeliku)
Z. Aranit Hoxha ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z. Gramoz Burba ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV

Keshilli i Auditit
Z.  Bujar Asqeriu
Zj. Rajmonda Bulku
Zj. Suela Konjari

PËRFAQËSUES LIGJOR I AGJENCISË AKDIE ËSHTË DREJTORI EKZEKUTIV Z. Naim Aiaj.