Organet Drejtuese

Organet drejtuese të Agjencisë AKDIE janë:

Z. Robert Ndrenika PRESIDENT NDERI
Keshilli Ekzekutiv i AKDIE
Z. Jani Cekixhi PRESIDENT I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z.  Ndricim Xhepa ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Zj. Elvira Diamanti ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z.  Aranit Hoxha ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV
Z.  Gramoz Burba ANËTAR I KËSHILLIT EKZEKUTIV

Keshilli i Auditit
Z.  Bujar Asqeriu
Z.  Naum Shundi
Zj. Suela Konjari

PËRFAQËSUES LIGJOR I AGJENCISË AKDIE ËSHTË DREJTORI EKZEKUTIV Z. Naim Aiaj.